Programma

Ontvangst 8:30 uur

Ontvangst en registratie

Het Heliview team heet u van harte welkom op het Future IT Workspace congres.

Opening 9:15 uur

Welkomstwoord & opening

De dagvoorzitter heet u van harte welkom op het Future IT Workspace congres.

Uw dagvoorzitter van vandaag is Marc Gill’ard, Directeur bij Verdonck, Klooster & Associates (VKA). 

Keynote 9:30 uur

De digitale werk plek van de toekomst is open

Van oudsher zijn enterprises gesloten, toegang tot informatie is “gesloten tenzij”. De manier waarop de verantwoordelijkheden zijn opgezet binnen een IT afdeling reflecteren dit, er is iemand verantwoordelijk voor security, iemand verantwoordelijk voor access & entitlement, etcetera. Ergo, de organisatie is opgezet om malafide gebruikers te houden. Deze manier van werken gaat echter ten koste van de user experience;  complexe inlog praktijken, VPN’s, etcetera.
Maar kan het ook anders? Wat als we onze IT workspaces in een “open tenzij” manier opzetten? Wat betekent dat en wat zijn voorbeelden van succesverhalen hier omtrent?
In deze keynote zal Bob betogen dat een kijk die 180 graden anders is deuren open zet voor sneller, efficiënter en leuker werken.

Interactieve sessie 9:55 uur

Tijd voor IT Happiness!

Tijdens deze sessie komt u er achter hoe de IT Happiness van de medewerkers van uw organisatie zich verhoudt tot die van de andere organisaties op het congres én organisaties in Nederland. Bovendien komt u op een unieke, informele, snelle en spontane manier in contact met andere deelnemers en experts.

Ochtendpauze 10:35 uur

Ochtendpauze op het netwerkplein met 1-op-1 gesprekken

Keynote 11:10 uur

“Make IT easy” – Schiphol Works

Binnen Schiphol zijn we in 2017 gestart met het optimaliseren van de werkplek voor medewerkers. Belangrijk hierin is dat we voor een integrale aanpak hebben gekozen; Bricks, bites and behavior (FM, IT & HR). De business visie, Wat bieden we onze collega’s,welke middelen, hoe willen we dat collega’s werken en samenwerken? Dit is leidend hoe we de werkplekken inrichten. Aan de hand van verschillende stappen die we hebben genomen wil ik een toelichting geven op onze reis; de verbetering van de werkplekken bij Schiphol, onder de noemer “Schiphol Works” en de rol van IT.

Keynote 11:35 uur

User Experience: het belangrijkste meetgegeven van IT

Vanaf het moment dat de digitale werkplek bestaat is er aandacht voor de ervaring van de eindgebruiker. De eindgebruikerservaring is een strategisch onderdeel geworden van de digitale transformatie in constant veranderende complexe omgevingen. Het bieden van een optimale user experience is immers belangrijk om medewerkers te behouden en productief te laten zijn.
Tijdens deze sessie deelt Ramses Saad zijn eigen ervaringen met de verschillende middelen die worden ingezet om de gebruikerservaring te meten en te verbeteren en vertelt hij over de ontwikkeling daarvan in de afgelopen decennia. Zijn conclusie: om grip te blijven houden op user experience is een holistische aanpak belangrijk geworden.

Break-outsessie 12:05 uur

Een optimale user experience: maak het meetbaar

Het bereiken van de optimale user experience op de digitale werkplek kan een uitdaging zijn. De digitale ervaring van medewerkers bestaat uit een keten van IT-onderdelen waar de werkplek onderdeel van is. Vaak worden individuele ketenonderdelen gemeten door betrokken partners maar neemt geen van hen de verantwoordelijkheid voor de totale user experience: de medewerker maakt immers geen gebruik van een los IT-onderdeel, maar van de IT-keten als geheel. Om een optimale user experience te kunnen waarborgen is inzicht nodig in zowel het functioneren van de werkplek, als de ervaring van de eindgebruiker. De inzet van Digital Employee eXperience scoring biedt dit inzicht. In deze sessie vertellen Nexthink en Ymor over het ‘hoe’ en ‘waarom’ van deze inzichten.

Break-outsessie 12:05 uur

De evolutie van workspace management: wat wordt uw strategie?

Traditionele technologieën voor werkplekbeheer hebben binnen veel organisaties nog steeds een belangrijke plek, maar de stap naar een moderne werkplek beheerd vanuit de cloud staat op ieders agenda. Om de flexibele werkstijl van werknemers te ondersteunen én klaar te zijn voor de toekomst is het belangrijk om een goede afweging te maken tussen de werkplekbeheertechnologieën van gisteren, vandaag en morgen.

Dat werkplekbeheer zich evolueert van on-premises naar de cloud, wil namelijk nog niet zeggen dat het een eenduidig antwoord is voor uw IT-omgeving! 

Tijdens deze sessie gaan we in op de behoudende waarde van traditioneel werkplekbeheer en de onderscheidende eigenschappen van werkplekbeheer vanuit cloud. Hoe brengt u deze technologische mogelijkheden samen tot een optimaal presenterende, dynamische werkplek voor de werknemer, die eenvoudig te beheren is voor het IT-team, en werkt voor uw specifieke omgeving?

Break-outsessie 12:05 uur

M365 Modern Workspace Management met continuous compliancy

De digitale transitie van “oud naar Cloud” of hybride varianten daarvan, gaat altijd gepaard met uitdagingen. Hoe behoud ik mijn data-integriteit onder controle zonder de Employee Experience aan te tasten zodat alle medewerker overal en altijd zorgeloos kunnen werken. De IT-afdeling moet meer ontlast worden door functionele IT-processen te automatiseren, b.v. volledige automatische onboarding van medewerkers, automatische security incident remediëren . De Matrix42’ Workspace Management oplossing biedt haar klanten alle vrijheid in keuzes zonder risico’s.  IT behoudt daarbij de regie, medewerkers werken productiever en de directie beschikt over actuele audit rapportages waarbij compliancy volgens de richtlijnen van uw bedrijf en auditor zijn vastgesteld. 

Lunchpauze 12:30

Lunchpauze op het netwerkplein met 1-op1 gesprekken

Keynote Optimal User Experience 13:45 uur

Omarm de toekomst van het werken met Citrix Workspace met Intelligentie

Klanten willen werkomgevingen die eenvoudig, voordelig en veilig zijn. De Citrix Workspace met intelligentie voldoet aan deze vereisten en wordt gebouwd op een flexibele architectuur waarmee IT een veilige workspace ervaring kan leveren en deze ook zelf dynamisch kan beheren. De workspace ervaring past zich aan naar de apparaten die medewerkers gebruiken, waar zij ook maar wensen te werken! Tijdens deze sessie demonstreren wij de Citrix Workspace met intelligentie, zodat u een betere productiviteit en efficiëntie van de workspace ervaring kunt ervaren. De Citrix strategie wordt zo succesvol waargemaakt!Break-out sessie 14:15 uur

The Future Digital Workspace; wat houdt u tegen?

Bij de overweging van de invoering van digitale werkplekken binnen een organisatie is een van de vragen binnen IT-teams vaak: “Hoe maken we de overstap naar de digitale werkplek zonder grote, additionele investeringen?” Het ultieme doel is een werkplek die technologie ondergeschikt maakt aan functionaliteit, waarbij de gebruiker centraal staat, eenvoudig te onderhouden is en de productiviteit positief beïnvloedt.

Tijdens deze sessie laten we zien hoe uw organisatie, groot of klein, in drie eenvoudige stappen de transformatie van een traditioneel, technologie gedreven naar moderne flexibele werkplek kan maken zonder dat de huidige investeringen verloren gaan.

Break-outsessie 14:15 uur

Today’s workplace is not a place - intelligent omni-channel experiences for the future of work

Beside ensuring that a company’s multi-cloud infrastructure is agile enough to meet changing demands around cloud mobile, Internet of Things (IoT), and big data, it’s equally important to empower business workers with modern digital tools. Artificial intelligence and machine learning play a vital role on both of these fronts. In this workshop, we will show you a digital workplace on an innovative multi-cloud ready platform for seamless automation, efficient delivery, and enhanced experience.

Break-outsessie 14:15 uur

Happy Users Happy Business – how to increase employee experience!

In een transformerende wereld waarin continue innovatie plaatsvindt; is de behoefte ontstaan aan oplossingen die ondersteunend zijn aan huidige bedrijfsprocessen. Tevens dienen de oplossingen de weg naar vernieuwing te vergemakkelijken. Hoe ziet een Modern Workspace er nu precies uit en wat zijn de uitdagingen waar gebruikers en IT mee te maken hebben? De tijd heeft ons geleerd dat de belangrijkste assets binnen een organisatie haar gebruikers zijn! Het is een tijdperk waar gebruikers centraal staan en IT dient als een business partner. Tijdens onze sessie nemen we jullie mee in de uitdagingen waar andere organisaties mee te maken hadden bij het inrichten van de Werkplek van de toekomst. Migratie naar cloud (AWS, Google, MS WVD etc) en beheren van de werkplek, uiteindelijk draait alles om de gebruiker! Verbeteren van efficiëntie en productiviteit staat inherent aan positieve impact op de business.

Break-outsessie 14:45 uur

4 onomkeerbare trends voor een moderne werkplek

De tijd van traditionele infrastructuren is voorbij. Het applicatielandschap transformeert naar SaaS, medewerkers worden mobieler, technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en dit alles moet nog steeds duidelijk en werkzaam zijn voor mensen. In deze sessie bespreken we vier onomkeerbare trends, hoe deze de moderne werkplek vormen en hoe de adaptive workspace jou ondersteunt in keuzes uit het verleden, het heden en de toekomst. 

Break-out sessie 14:45 uur

De werkplek, nu en in de toekomst!

De afgelopen jaren is er al veel veranderd aan de werkplek. We zijn van locatie-gebonden naar mobiel gegaan. Van enorme laptops naar werken op een mobieltje. En van lokaal, naar virtueel. Van een solistisch optreden naar werken in teams of ketens. Van zelf beheren naar de cloud. Kortom, er is al veel veranderd en de veranderingen gaan snel.

Welke trends en mogelijkheden zien we vandaag de dag in werkplekken voorbijkomen? Welke opties moet u voor uw gebruikers afwegen?

En wat als u nou nog verder in de toekomst kijkt? Hoe zien de werkplekken in de toekomst voor uw organisatie eruit? Heeft u dan nog wel werkplekken? Of maakt u tegen die tijd gebruik van AR/VR? Of zijn er nog hele nieuwe mogelijkheden? Welkom in de alsmaar veranderende wereld van de werkplek!

Middagpauze 15:10 uur

Middagpauze op het netwerkplein met 1-op-1 gesprekken

Keynote 15:45 uur

Aruba: Digital Workplace Solutions in ACTION

The network infrastructure plays a crucial role in the success of a Digital Workplace solution. This keynote will provide you with insight on how the real state is undergoing a huge transformation to reinvent the workplace for employers and employees and how the solutions from Aruba can support or accelerate organisations in the Digital Workplace journey.

Keynote 16:10 uur

Helpt uw Digital Experience uw medewerkers te versnellen?

NN is een internationaal bedrijf met 22.000 eindgebruikers. Als een van de eersten in de financiële sector heeft zij de stap naar de Cloud gemaakt, met de NN Modern Workplace. 

Prachtig allemaal natuurlijk. Maar wat nu als niemand weet wat voor goud ze onder hun vingers hebben? De adoptie en het enthousiasme over de digitale werkplek bleven achter. 

Reden om in te zetten op een Customer Experience Office, waar dankzij het ADKAR model van adoptie, met campagnes, proeverijen, workshops, en ambassadeurs het gebruik en het enthousiasme drastisch zijn toegenomen. Wilt u weten hoe? Kom dan langs bij onze Keynote…

Keynote 16:35 uur

Social engineer, de strateeg in connectiviteit en manipulatie, bent u weerbaar?

In de toekomst, waar de digitale werkplek volledig is aangesloten op de netwerk- wereld, heeft connectiviteit de hoogste prioriteit. Dagelijkse beïnvloeding via de digitale weg is de norm. Denk aan digitale nodes van menselijke netwerken die volledig zijn verbonden met het internet en haar talloze sub-netten. Vanuit de juiste servers een direct lijntje met elk individu. Omarm de complexiteit van deze netwerken en laat uw organisatie strategisch, juist en veilig beslissen, los van beïnvloeding én met behoud van ethisch besef!

1.Waarom is desinformatie zo razendsnel en werkt deze manipulatie?
2.Hoe worden we weerbaar en razendsnel adaptief?

Uitgangspunt, mensen zijn irrationeel. Mensen hebben denkstrategieën die niet altijd werken. De mens is adaptief en techniek helpt!

Afsluiting 17:00 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter met een netwerkborrel

Dagvoorzitter Marc Gill'ard sluit op gepaste wijze de dag af.