Programma

Ontvangst

Ontvangst en registratie

Het Heliview team heet u van harte welkom op het Future IT Workspace congres.

Opening

Welkomstwoord & opening

De dagvoorzitter heet u van harte welkom op het Future IT Workspace congres.

Uw dagvoorzitter van vandaag is Marc Gill’ard, Directeur bij Verdonck, Klooster & Associates (VKA). 

Keynote

De digitale werk plek van de toekomst is open

Van oudsher zijn enterprises gesloten, toegang tot informatie is “gesloten tenzij”. De manier waarop de verantwoordelijkheden zijn opgezet binnen een IT afdeling reflecteren dit, er is iemand verantwoordelijk voor security, iemand verantwoordelijk voor access & entitlement, etcetera. Ergo, de organisatie is opgezet om malafide gebruikers te houden. Deze manier van werken gaat echter ten koste van de user experience;  complexe inlog praktijken, VPN’s, etcetera.
Maar kan het ook anders? Wat als we onze IT workspaces in een “open tenzij” manier opzetten? Wat betekent dat en wat zijn voorbeelden van succesverhalen hier omtrent?
In deze keynote zal Bob betogen dat een kijk die 180 graden anders is deuren open zet voor sneller, efficiënter en leuker werken.

Interactieve sessie

De IT Happiness enquete

Tijdens deze sessie kom je er achter hoe de IT Happiness van de medewerkers van jouw organisatie zich verhoudt tot die van de andere organisaties op het congres én organisaties in Nederland. Bovendien kom je op een unieke, informele, snelle en spontane manier in contact met andere deelnemers en experts.

Keynote

“Make IT easy” – Schiphol Works

Binnen Schiphol zijn we in 2017 gestart met het optimaliseren van de werkplek voor medewerkers. Belangrijk hierin is dat we voor een integrale aanpak hebben gekozen; Bricks, bites and behavior (FM, IT & HR). De business visie - Wat bieden we onze collega’s, welke middelen, hoe willen we dat collega’s werken en samenwerken? - is leidend hoe we de werkplekken inrichten. Aan de hand van verschillende stappen die we hebben genomen, wil ik een toelichting geven op onze reis; de verbetering van de werkplekken bij Schiphol, onder de noemer “Schiphol Works” en de rol van IT.

Break-out sessie

The Future Digital Workspace; wat houdt u tegen?

Bij de overweging van de invoering van digitale werkplekken binnen een organisatie is een van de vragen binnen IT-teams vaak: “Hoe maken we de overstap naar de digitale werkplek zonder grote, additionele investeringen?” Het ultieme doel is een werkplek die technologie ondergeschikt maakt aan functionaliteit, waarbij de gebruiker centraal staat, eenvoudig te onderhouden is en de productiviteit positief beïnvloedt.

Tijdens deze sessie laten we zien hoe uw organisatie, groot of klein, in drie eenvoudige stappen de transformatie van een traditioneel, technologie gedreven naar moderne flexibele werkplek kan maken zonder dat de huidige investeringen verloren gaan.

Break-out sessie

De werkplek, nu en in de toekomst!

De afgelopen jaren is er al veel verandert aan de werkplek. We zijn van locatie-gebonden naar mobiel gegaan. Van enorme laptops naar werken op een mobieltje. En van lokaal, naar virtueel. Van een solistisch optreden naar werken in teams of ketens. Van zelf beheren naar de cloud. Kortom, er is al veel veranderd en de veranderingen gaan snel.

Welke trends en mogelijkheden zien we vandaag de dag in werkplekken voorbijkomen? Welke opties moet je voor je gebruikers afwegen?

En wat als je nou nog verder in de toekomst kijkt. Hoe zien de werkplekken in de toekomst voor jouw organisatie eruit? Heb je dan nog wel werkplekken? Of maak je tegen die tijd gebruik van AR/VR? Of zijn er nog hele nieuwe mogelijkheden? Welkom in de alsmaar veranderende wereld van de werkplek!

Keynote

Social engineer, de strateeg in connectiviteit en manipulatie, bent u weerbaar?

In de toekomst, waar de digitale werkplek volledig is aangesloten op de netwerk- wereld, heeft connectiviteit de hoogste prioriteit. Dagelijkse beïnvloeding via de digitale weg is de norm. Denk aan digitale nodes van menselijke netwerken die volledig zijn verbonden met het internet en haar talloze sub-netten. Vanuit de juiste servers een direct lijntje, met elk individu. Omarm de complexiteit van deze netwerken en laat uw organisatie strategisch, juist en veilig beslissen, los van beïnvloeding én met behoud van ethisch besef!

1.Waarom is desinformatie zo razendsnel en werkt deze manipulatie?
2.Hoe worden we weerbaar en razendsnel adaptief?

Uitgangspunt, mensen zijn irrationeel. Mensen hebben denk strategieën die niet altijd werken. De mens is adaptief en techniek helpt!

Afsluiting 16:55 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter met daarna de netwerkborrel

Dagvoorzitter Marc Gill'ard sluit op gepaste wijze de dag af.